Stockholm LineDancers logo

Stockholm LineDancers
Sweden

Digital Linedance
För klubbens medlemmar

Stockholm LineDancers logo

Stockholm Linedancers - Digital LineDance - 2023

Nu lanserar vi test-versionen av "Nya Digital Dance"
Vill du vara med och testa "Nya Digital Dance" ?
kontakta James via mail, ange att du vill testa,
så skickar vi inloggnings-uppgifterna.

Inloggning NYA Digital Dance
OBS!
här behövs nya inloggnings-uppgifter


Här loggar du in till den "tidigare versionen kDrive"
Instruktion: 1/ Klicka på den röda länken för inloggning

Inloggning GAMLA kDrive
OBS!
använd dom "gamla" inloggningsuppgifterna
Saknar du dina inloggnings-uppgifter?
Skicka ett mail till stockholm@linedancers.com så ordnar vi det


Båda våra plattformar Digital Dance + kDrive är tänkta som komplement för våra elever som önskar dansa
och träna extra hemma.
Vår databas innehåller ett stort antal inspelade WS + demos av utlärda danser på olika nivåer.
Ambitionen är att fylla på med nya danser vartefter vi spelar in danserna.


För dig som är kursdeltagare på nivå 1 - 3.

Har du minst en full-betald kurs hos oss, så ingår denna service i kursavgiften.

För att kunna deltaga behöver du en dator, surfplatta eller en "smart" telefon och tillgång till internet.
Har du dessutom möjlighet att koppla upp dig mot din TV via Apple-TV, Chromecast eller annat så får du större bild.

Våra WS och demos är inspelade och du kan titta så många gånger du vill på lektioner och övrigt.
Du kan pausa, spola tillbaka, ändra hastigheten, titta igen och dansa flera gånger om du vill.

Ta hand om er...... Keep On Dancing.
Stockholm LineDancers
James & Crew