Stockholm LineDancers logo

Stockholm LineDancers
Sweden

Digital Linedance
För klubbens medlemmar

Stockholm LineDancers logo

Stockholm Linedancers - Digital LineDance - 2023

Nu lanserar vi test-versionen av "Nya Digital Dance"
Vill du vara med och testa "Nya Digital Dance"
så kontakta James via mail till stockholm@linedancers.com
Ange att du vill testa så skickar vi de nya inloggnings-uppgifterna.

Inloggning NYA Digital Dance

här behövs nya inloggnings-uppgifter


Här loggar du in till den "tidigare versionen kDrive"
Instruktion: 1/ Klicka på den röda länken för inloggning

Inloggning kDrive
OBS!
använd dom "gamla" inloggningsuppgifterna
Saknar du dina inloggnings-uppgifter?
Skicka ett mail till stockholm@linedancers.com så ordnar vi det


Digital Dance + kDrive är tänkt som som ett komplement för våra elever som önskar dansa och träna extra hemma.
Klubbens databas innehåller ett stort antal inspelade WS + demos av utlärda danser på olika nivåer.
Vår ambition är att i fortsättningen fylla på med nya danser för nivåerna 1 - 3.


För dig som är kursdeltagare på nivå 1 - 3.

Har du minst en full-betald kurs hos oss, så ingår denna service i kursavgiften.

För att kunna deltaga behöver du en dator, surfplatta eller en "smart" telefon och tillgång till internet.
Har du dessutom möjlighet att koppla upp dig mot din TV via Apple-TV, Chromecast eller annat så får du större bild.


Våra WS och demos är inspelade och du kan titta så många gånger du vill på lektioner och övrigt som
ligger i din nivå-mapp. Du kan pausa, spola tillbaka, titta igen och dansa en gång till om du vill.

Vi uppdaterar mapparna vartefter vi spelar in danserna.

Ta hand om er...... Keep On Dancing.
Stockholm LineDancers
James & Crew