Stockholm LineDancers logo

Welcome to

Stockholm LineDancers
Sweden

Danskurser - Våren 2024

SLD Logo


Kursprogram
våren 2024

Vi håller danskurser från Nivå 1 nybörjare till Nivå 7.

Länk till kursbokning VT2024 ...(ALLA nivåer).................Kurs-Bokning VT 2024

Åter till första sidan 

  Dansinstruktörer  - VT 2024

   James  Jessica    Lena Swan   Lina   Elenor  Mirja  
   James Nyström        Jessica Boström      Lena Swahn             Lina Wollter                Elenor Berglund     Mirja Andersson
   NTA Accrediterad      Certifierad  
            Certifierad                                                   Certifierad  

Åter till första sidan

Välkomna !  Vi ses på dansgolvet
Stockholm Linedancers
James, Jessica, Lena, Lina, Elenor & Mirja.

Kontakta oss för frågor och övrig information.
 Kontaktformulär:  Kontaktformulär Stockholm LineDancers  eller ring / skicka SMS till: 0703-88 22 33


   Copyright ©Stockholm LineDancers